Vi kräver ett bättre liv

demonstrationOpinionsbildning är en av RSMH:s viktigaste uppgifter. Genom debattartiklar, bloggar, remissvar, demonstrationer, medverkan i olika brukarråd och konferenser arbetar vi för att påverka och förändra samhället så att människor med psykisk ohälsa ska få samma livsmöjligheter som andra.

Under rubriken Kvalitet på Dina villkor hittar du våra erfarenheter av vad som kan vara återhämtningsinriktat stöd och vård. Dokumentet har diskuterats fram av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa på många möten och sammankomster. Dokumentet uppdateras regelbundet.

Under Viktiga frågor hittar du de intressepolitiska områden som RSMH prioriterar och under rubriken Remisser hittar du RSMH:s svar på pågående eller redovisade utredningar och rapporter som har betydelse för människor med psykisk ohälsa.