Bra vård och stöd kräver aktivt inflytande

Kvalitet-3UpplaganRSMH har under många år arbetat med inflytande för brukare och deras närstående. Vårt mål är att människor ska få mer kontroll och inflytande över sina liv.

För att arbetet med brukarinflytande ska bli mer effektivt har vi tagit fram kvalitetsmått på en rad områden som berör stöd och vård till personer med psykisk ohälsa. Utifrån kvalitetsmåtten kan vi ställa frågor, följa upp svaren och ställa krav på förändring. Det ger bättre resultat än att samverkan mellan vården och samhällsservicen blir ett passivt mottagande av information, som inte leder till att brukarna får mer makt.

Dokumentet uppdateras löpande och finns att ladda ned genom att klicka på bilden till höger.

Kvalitet är att införa ett återhämtningsinriktat arbetssätt.

Allt stöd och all vård ska stödja brukaren att ta makten över sitt eget liv!