Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem eller ger en gåva till oss hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Din gåva hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Vi är en mötesplats för alla åldrar

Forskning har visat att fler och fler unga mår dåligt idag. Man vet inte den exakta orsaken till detta, men vanliga faktorer som nämns är exempelvis stress och prestationsångest i skola och arbetsliv, utmaningar att passa in både i verklighet och på sociala medier samt svåra familjeförhållanden. Hos RSMH möts vi över generationsgränserna. Du som är ungdom eller ung vuxen är varmt välkommen!

Vi stöttar varandra

RSMH är en organisation som är öppen för alla, oavsett om du har lättare psykiska besvär såsom oro, ångest, stress, sömnsvårigheter eller nedstämdhet eller allvarligare psykisk ohälsa såsom depression. Vi kan alla stötta och hjälpa varandra. Inom RSMH visar vi att det går att återhämta sig och leva ett bra liv – trots att man mår psykiskt dåligt.

Verksamhet för unga

Inom vissa lokalföreningar finns det verksamhet specifikt för unga. Ett exempel på detta är lokalföreningen RSMH VILJA i Sundsvall, som främst vänder sig till 15-25 åringar. RSMH har dessutom  särskilda projekt som riktar sig till unga. Exempelvis finns ett projekt i Backe och våra transnationella ESF-projekt SECiSo 1 och 2 som har som mål att fler unga ska erbjudas stöd för att slutföra gymnasiet och att fler ungdomsföreningar ska skapas för att främja detta. Läs mer om projektet här!

Finns det ingen ungdomsverksamhet nära dig, och du är intresserad av detta, hör gärna av dig till oss här så vi får veta var behoven finns och kan utveckla ungdomsverksamheten inom RSMH.  Om ni är minst 10 stycken som är intresserade av att starta en ungdomsförening inom RSMH på er ort så kan ni höra av er till oss – vi kommer gärna ut till er och stöttar er. 

Spelapp till mobilen

Mår du dåligt av att inte orka gå till skolan eller av att inte ha något jobb? Då finns spelet Marsutmaningen som en app till mobilen. Marsutmaningen ger dig möjlighet att träna på sociala färdigheter och andra utmaningar i vardagen.  Det kan vara en hjälp till att skaffa ett mer aktivt liv. 

Engagera dig!

RSMH arbetar även för att påverka politiker och myndigheter. Vården och samhällsstödet måste anpassas efter de ungas växande behov. Ett sätt att påverka är att skriva insändare och tillsammans med andra påverka din kommun eller ditt landsting/region.

Välkommen till oss!

RSMH-knapp med texten Bryt ensamheten

Ta ställning för allas lika rättigheter!

Vi vill bryta ensamheten och öka gemenskapen. Vi vill att människor med psykisk ohälsa ska ha samma rättigheter som alla andra. Tillsammans är vi en röst att räkna med!