Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem eller ger en gåva till oss hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Din gåva hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Vi vänder oss till unga med erfarenhet av psykisk ohälsa i hela Sverige

Forskning har visat att fler och fler unga mår dåligt idag. Man vet inte den exakta orsaken till detta, men vanliga faktorer som nämns är ökad stress och prestationsångest, utmaningar att passa in i verklighet och på sociala medier, mobbing, jobbiga familjeförhållanden etc. Vi på RSMH vill vända denna trend och erbjuda dig som ung/ung vuxen meningsfulla aktiviteter för att främja god hälsa.

RSMH betonar barn- och ungdomsrättsperspektivet!

RSMH är en organisation som är öppen för alla, oavsett om du har lättare psykiska besvär såsom oro, ångest, stress, sömnsvårigheter eller nedstämdhet eller allvarligare psykisk ohälsa såsom depression. Inom RSMH visar vi att det går att återhämta sig och leva ett bra liv – trots att man har psykisk ohälsa. 

Vi utgår från ett barn- och ungdomsrättsperspektiv där barn och ungdomars rättigheter ska säkerställas i åtgärder och beslut som rör dem. Barnrättsutredningen har tidigare pekat på att barn inte alltid ses som rättighetsbärare utan de är mer föremål för vuxnas välvillighet. Det vill vi ändra på!

Temadagar och läger

När du blir medlem inom RSMH och är mellan 15-29 år så har du möjlighet att delta på alla våra läger och temadagar för unga som har psykisk ohälsa. Vi står då för mat, boende, resa och aktivitet. För att du ska räknas som medlem behöver du betala en avgift på minst 100 kr per år.

Temadagarna och lägren kommer genomföras under hela år 2020. Trots att dessa inte genomförs på den ort där du bor får du givetvis delta ändå då vi vill nå så många unga som möjligt och förhoppningsvis öka ungdomsorganiseringen i RSMH! 🙂

Våra temadagar kommer påbörjas år 2020 och går ut på att förmedla kunskap till våra unga medlemmar om ämnen som berör dem. Vi kommer ta in gästföreläsare som berättar kring det aktuella ämnet samt ger tips och råd hur man kan komma runt olika utmaningar i ämnet. Du som är ung medlem har inflytande över vilka ämnen som kommer att behandlas. Ämnen som hittills har önskats är: självskadebeteende, självmordstankar, stresshantering, försäljning av sex och droger, självmedicinering, självförsvarskurs, rättigheter i samhället etc.

De ämnen som majoriteten önskar kommer försöka erbjudas i så lång utsträckning som möjligt.

28-29 mars: Temadag ”Strategier för god hälsa” i  Sundsvall
25-26 april: Temadag ”Framtidsplaner” i Gävle
17-18 oktober: Temadag 3 Boden

På våra ungdomsläger har du möjlighet att träffa andra unga från andra delar av landet. Fokus ligger på att ha roligt och främja den psykiska och sociala hälsan hos individen och gruppen. Lägren brukar vara mellan 2-3 dagar. Exempel på aktiviteter som vi tidigare gjort är:

Besök på gröna lund, minigolf, spa, pizzakväll, spelkväll, solat och badat, gått på restaurang, femkamp, gruppövningar kring ungdomsfrågor, teamwork, lära känna övningar etc.

Kommande läger:

3-5 juli: Läger Göteborg
11-13 september: Läger Skellefteå

Här kommer några kommentarer från tidigare lägerdeltagare som beskriver vad som var bäst med lägret:

”Allas olikheter, att det går att lära känna nya genom att göra trevliga och annorlunda saker, exempelvis när vi berättade om vår personlighet anonymt.”

”Jätteglad att jag gick med & följde med på resan!”

”Det har varit roligt! Helgen har gått alldeles för fort”

 

Observera att våra läger alltid är drogfria.

Är du intresserad eller vill veta mer? Kontakta Malin Wigg, projektledare för ungdomssatsning inom RSMH här! 

Verksamhet för unga

Inom vissa lokalföreningar finns det verksamhet specifikt för unga. Ett exempel på detta är lokalföreningen RSMH VILJA i Sundsvall, som främst vänder sig till 15-25 åringar. RSMH har dessutom  särskilda projekt som riktar sig till unga. Exempelvis finns ett projekt i Backe och våra transnationella ESF-projekt SECiSo 1 och 2 som har som mål att fler unga ska erbjudas stöd för att slutföra gymnasiet och att fler ungdomsföreningar ska skapas för att främja detta. Läs mer om projektet här!

Finns det ingen ungdomsverksamhet nära dig, och du är intresserad av detta, hör gärna av dig till oss här så vi får veta var behoven finns och kan utveckla ungdomsverksamheten inom RSMH.  Om ni är minst 10 stycken som är intresserade av att starta en ungdomsförening inom RSMH på er ort så kan ni höra av er till oss – vi kommer gärna ut till er och stöttar er. 

Spelapp till mobilen

Mår du dåligt av att inte orka gå till skolan eller av att inte ha något jobb? Då finns spelet Marsutmaningen som en app till mobilen. Marsutmaningen ger dig möjlighet att träna på sociala färdigheter och andra utmaningar i vardagen.  Det kan vara en hjälp till att skaffa ett mer aktivt liv. 

Engagera dig!

RSMH arbetar även för att påverka politiker och myndigheter. Vården och samhällsstödet måste anpassas efter de ungas växande behov. Ett sätt att påverka är att skriva insändare och tillsammans med andra påverka din kommun eller ditt landsting/region.

Välkommen till oss!

Bli medlem

Swisha 100 kr

till 1234 00 23 90

Meddelande:

Vilja nationellt + förnamn + efternamn