Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem eller ger en gåva till oss hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Din gåva hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Vi är en mötesplats för alla åldrar

Forskning har visat att fler och fler unga mår dåligt idag. Man vet inte den exakta orsaken till detta, men vanliga faktorer som nämns är exempelvis stress och prestationsångest i skola och arbetsliv, utmaningar att passa in både i verklighet och på sociala medier samt svåra familjeförhållanden. Vi på RSMH vill erbjuda ett ökat stöd för unga där du som är ungdom eller ung vuxen är varmt välkommen!

Vi stöttar varandra

RSMH är en organisation som är öppen för alla, oavsett om du har lättare psykiska besvär såsom oro, ångest, stress, sömnsvårigheter eller nedstämdhet eller allvarligare psykisk ohälsa såsom depression. Vi kan alla stötta och hjälpa varandra. Inom RSMH visar vi att det går att återhämta sig och leva ett bra liv – trots att man mår psykiskt dåligt.

Ungdomsgrupper

RSMH har sedan år 2012 aktivt arbetat för att öka den psykiska hälsan hos unga (vuxna). Nytt för 2019 är att vi erbjuder ungdomsgrupper där du som är mellan 15-29 år har möjlighet att träffa andra unga, delta i roliga aktiviteter, kan påverka i ungdomsfrågor samt följa med på våra läger. Exempel på aktiviteter som genomförs är grillkvällar, spelkvällar, kubbspel, lära-känna- varandra övningar, må bra aktiviteter samt ungdomsläger där du kan träffa andra unga från fler delar av Sverige. Syftet med ungdomsgrupperna är att erbjuda återhämtningsinriktade aktiviteter som ökar den psykiska hälsan.

Forskning har visat att en av flera faktorer som påverkar den psykiska hälsan positivt är aktiv fritid. Detta beror på att människor får vara i ett sammanhang och utföra aktiviteter som känns meningsfulla för dem. Du som vill delta i våra ungdomsgrupper har möjlighet att prova på att vara med cirka 1-2 gånger där du gärna får ta gärna med någon du känner. Om du vill fortsätta delta därefter så blir du medlem för 100-160 kr/år. Detta får du genom att bli medlem:

  • Delta i alla våra må-bra aktiviteter
  • Delta på läger och träffa andra unga
  • Möjlighet att engagera sig i ungdomsfrågor inom RSMH
  • Få RSMH:s föreningstidning Revansch

Det viktiga är att ungdomsgrupperna är frivilliga och att det är du som deltar som har möjlighet att påverka vilka aktiviteter som ska genomföras.

Vi kommer starta igång ungdomsgrupper under 2019 och 2020 på olika orter. Samverkan gällande ungdomsgrupperna i  Stockholm planeras ske mellan RSMH Rosen, RSMH Solbergagården och RSMH Kungsholmen. Samverkan gällande ungdomsgrupperna i Sundsvall/Timrå planeras ske mellan RSMH Sundsvall, RSMH UngSundsvall/Vilja och RSMH Timrå. Projektledaren kommer delta på uppstartsaktiviteten tillsammans med befintliga unga inom RSMH.

Kontakta Malin Bostedt, projektledare för ungdomssatsning inom RSMH
Mail: malin.bostedt@rsmh.se
Telefon: 070-420 82 51

Ungdomsläger

På våra ungdomsläger har du möjlighet att träffa andra ungdomar som är medlem i RSMH och hitta på roliga aktiviteter. Alla som deltar på våra läger behöver vara befintlig medlem. För att bli det behöver du betala medlemsavgift. Denna avgift varierar beroende på vart i Sverige du befinner dig. Bor du i Sundsvall, Timrå eller Härnösand kostar det 100kr/år då RSMH Vilja har ungdomsrabatt. Annars kostar avgiften 160 kr/år som blir ett individuellt medlemskap nationellt.

Då står vi för boende, resa, mat och aktivitetskostnader. Nedan ser du vilka datum som vi har inplanerade läger

20-22 september: Nationellt ungdomsläger i Stockholm med fokus på 15-25 åringar (upp till 29 år beviljas vid mån av plats)

Aktiviteter: Gröna lund, lära känna varandra, ungdomsorganisering etc.

Det är begränsat antal platser till lägret. Observera att våra läger alltid är drogfria.

Är du intresserad eller vill veta mer? Kontakta Malin Bostedt, projektledare för ungdomssatsning inom RSMH
Mail: malin.bostedt@rsmh.se
Telefon: 070-420 82 51

Verksamhet för unga

Inom vissa lokalföreningar finns det verksamhet specifikt för unga. Ett exempel på detta är lokalföreningen RSMH VILJA i Sundsvall, som främst vänder sig till 15-25 åringar. RSMH har dessutom  särskilda projekt som riktar sig till unga. Exempelvis finns ett projekt i Backe och våra transnationella ESF-projekt SECiSo 1 och 2 som har som mål att fler unga ska erbjudas stöd för att slutföra gymnasiet och att fler ungdomsföreningar ska skapas för att främja detta. Läs mer om projektet här!

Finns det ingen ungdomsverksamhet nära dig, och du är intresserad av detta, hör gärna av dig till oss här så vi får veta var behoven finns och kan utveckla ungdomsverksamheten inom RSMH.  Om ni är minst 10 stycken som är intresserade av att starta en ungdomsförening inom RSMH på er ort så kan ni höra av er till oss – vi kommer gärna ut till er och stöttar er. 

Spelapp till mobilen

Mår du dåligt av att inte orka gå till skolan eller av att inte ha något jobb? Då finns spelet Marsutmaningen som en app till mobilen. Marsutmaningen ger dig möjlighet att träna på sociala färdigheter och andra utmaningar i vardagen.  Det kan vara en hjälp till att skaffa ett mer aktivt liv. 

Engagera dig!

RSMH arbetar även för att påverka politiker och myndigheter. Vården och samhällsstödet måste anpassas efter de ungas växande behov. Ett sätt att påverka är att skriva insändare och tillsammans med andra påverka din kommun eller ditt landsting/region.

Välkommen till oss!

RSMH-knapp med texten Bryt ensamheten

Ta ställning för allas lika rättigheter!

Vi vill bryta ensamheten och öka gemenskapen. Vi vill att människor med psykisk ohälsa ska ha samma rättigheter som alla andra. Tillsammans är vi en röst att räkna med!