We can do more – Ett Nordplus-projekt

RSMH har deltagit i projektet ”We can do more” tillsammans med parter i Litauen och Finland. I Finland har vi samarbetat med organisationen Savas och i Litauen Jonava, ett aktivitetscenter för personer med funktionsnedsättning. Projektet ska utbyta ideér om hur personer med intellektuell och psykisk funktionsnedsättning ska kunna ta del av samhället på lika villkor som alla andra. Därför har vi gjort studiebesök i Finland och Litauen där vi sett vad den här gruppen har för möjligheter att delta i samhället, och vi har även deltagit i aktiviteter anpassade till målgruppen.

En tanke med projektet är att brukare ska kunna delta i de olika aktiviteterna i respektive land och sedan kunna uttrycka sin åsikt om dem. Det innebär också en möjlighet för personer med intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar att få komma ut och resa och få en rik upplevelse. De får chansen att vara en del av ett socialt sammanhang.

Som en del av idéutbytet besökte en delegation från Finland och Litauen Stockholm 23-29 april 2017. Den litauiska delegationen bestod av Viktorija Juškaitė, Aurika Matutienė, Gintarė Širkaitė och Liubov Taranenko. Den finländska delegationen bestod av Henna Säisä, Marjo Vartiainen, Arto Kaarakainen och Reetta Karttunen.

Under deras besök i Stockholm besökte vi Fountain House samt RSMH:s Stockholmsdistrikts kontor där deltagarna fick information om hur vi i Sverige hanterar frågor kring människor med psykisk funktionsnedsättning samt hur den praktiska verkligheten ser ut. I Sverige är till exempel ett mål att sätta individen i fokus, och ta hänsyn till både drömmar och hjälpbehov.

Vi hade också en heldag i Södertälje då vi besökte RSMH i Södertälje och politiska tjänstemän som beskrev hur kommunen och ideella föreningar samverkar kring frågorna. Vi lyssnade i Södertälje även på musik, tittade på bilder från andra besök i projektet, var på Torekällberget där vi tittade på 1800-talsmiljöer samt dansade linedance.

Vi besökte även RSMH Söder om Söder och ett aktivitetshus för människor med intellektuell funktionsnedsättning i Tyresö. Även olika aktiviteter som RSMH kan ha till exempel besök på Skansen, ABBA-muséet samt Livrustkammaren.

Vi på RSMH ser deltagandet i ”We can do more”-projektet som ett intressant sätt att lära oss mer om situationen för människor med funktionsnedsättning i andra länder och vi har fått delvis ny kunskap om hur det går att arbeta med målgruppen. Vi blev några upplevelser rikare och hade trevligt sällskap under tiden.

Att sätta individen i centrum och låta den funktionsnedsatta människans drömmar, mål och intressen komma fram – efter var och ens egen förmåga – har vi lärt kan ge ett rikt liv.

/Fredrik Gothnier