IT-Digitaldelaktighet för alla

RSMHs övergripande projekt hade till syfte att informera några av våra distrikt samt dess lokalföreningar, kring möjligheterna att deltaga i cirklar och kurser för att kunna använda en dator och internet. Våra föreningars och medlemmars förmåga att deltaga i den digitala utvecklingen i samhället, är starkt begränsat. Många av medlemmarna har inte tillgång till dator och många av lokalföreningarna saknar också denna möjlighet. En starkt bidragande orsak till detta är en begränsad ekonomisk förutsättning att skaffa datorer och internetuppkoppling. Dessutom finns det en rädsla för att delta i verksamheter som man inte känner sig hemma i. Uppgiften i projektet var att ta reda på hur den faktiska verkligheten i våra lokalföreningar såg ut. Därefter erbjöds ett antal distrikt och lokalföreningar att delta i cirkelutbildningar genom projektets försorg. En utökad utbildning erbjöds till deltagare som visat extra intresse och engagemang, att arbeta vidare med sina kunskaper i sin lokalförening. Till slut har också en datahandbok arbetats fram, som kommer att ligga till grund för flera datacirklar inom lokalföreningarna.

För mer information om projektet Läs här.

För mer information kring projektets slutrapport, Läs här.

Under 2013-2014 har satsningen fortsatt under Catrin Fryklunds ledning med stöd av Internetinfrastrukturfonden.