Friskt vågat – självhjälp tillsammans

Diagnoser är en laddad fråga inom RSMH och har varit ett omdebatterat ämne. Då psykisk ohälsa inrymmer en rad diagnoser och tillstånd, ville vi inte begränsa oss för snävt gällande dess orsaker och behandlingar. Det går oftast inte att peka på en tydlig orsak. Ifall vi tolkar för snävt kan det leda till förenklingar som kan leda till att förhållandet mellan diagnos och behandling blir oklar.

Om en diagnos inte är till hjälp kan den vara stigmatiserande. Personer som är deprimerade, har ångest eller är utmattningsdeprimerade kan ha gemensamma upplevelser och problematik. Att tillsammans prata om dessa upplevelser kan innebära att man lättare kan hantera sin situation.

RSMHs studieorganisatör försökte tillsammans med ledningsgruppen, distrikt och föreningar att  arbeta fram en bra modell för hur man kunde starta och arbeta med självhjälpsgrupper. Vi vände oss till alla som hade kunskap om och erfarenheter av den sociala och psykiatriska vården och de påfrestningar som finns i samhället.

Detta var också ett sätt att få med nya grupper i vår verksamhet och få fler medlemmar. Vi hade ingångsättare som  rekryterades som volontärer för att få igång självhjälpsgrupperna.

Målet var att under året försöka att starta tio grupper. Vi började med att kontakta föreningar, distrikt och ABF samt att utarbeta ett informationsmaterial och genomförde utbildningar. Projektet genomfördes med stöd av medel från Allmänna Arvsfonden och var ett treårigt projekt. Projektet avslutades juni 2012.

 

Jonas Andersson

Organisationssekreterare
Telefon: 08-120 080 43
E-post: j.andersson@rsmh.se