Att vara man

Under 2010 och 2011 drev RSMH ett projekt vid namn ”Att vara man” som riktade sig till männen bland RSMH:s medlemmar. Målet med projektet var att få igång mansgrupper och därmed skapa ett manligt nätverk inom RSMH för att stärka och nyansera mansrollen och därigenom få en spridning inom organisationen av kunskapen om att motverka mäns våld mot kvinnor.

I dagens samhälle kan det upplevas vara svårt att leva upp till den traditionella mansrollen för män. I rollen betonas att man bör vara stark, framgångsrik, handlingskraftig och att inte visa för mycket känslor. Traditioner, media, reklam, film m.m. bidrar till en förstärkning av detta mansideal som kan vara svårt för många att känna igen sig i.

Samtalsgrupperna erbjöd en social miljö där männen kunde prata om hur de förhåller sig till detta ideal och samtidigt kunde de omdefiniera idealet genom att visa på att det finns nyanser i vad som innebär att vara man. I samtalsgrupperna kunde männen upptäcka gemenskap i dessa frågor och hjälpa varandra att stärka sin identitet, självbild och självkänsla. Under projektet fick vi igång ett antal mansgrupper och det togs fram ett studiematerial med texter och övningar som dessa grupper kunde träffas kring och diskutera tillsammans.

Även om projektet är avslutat så är det fortfarande möjligt att dra igång en mansgrupp för alla föreningar som är intresserade. Ta gärna kontakt med förbundskansliet och säg att ni vill komma igång med en mansgrupp så får ni studiematerial skickat i det antal som ni blir i er grupp. I materialet finns förklarat hur man kan komma igång med sin grupp och tips på hur man kan gå tillväga.