Vi genomför många projekt

Förutom vår vanliga verksamhet i form av opinionsbildning, studier, utbildningar och arbete i lokalföreningarna bedriver även RSMH projekt, som riktas in på ett särskilt område.

Just nu jobbar vi med projekten BrukarrevisionLåsta institutioner samt Unga som Resurs i Arbetslivet.

Tidigare projekt hittar ni under fliken tidigare projekt, till vänster.