Skolinformationsprojektet

Skolinformationsprojektet drivs av RSMH Utbildning och syftar till att öka kunskapen om psykisk ohälsa i skolor. Målgruppen är unga vuxna på gymnasium, Komvux, folkhögskolor, universitet och liknande.

Informatörerna som kommer till Er skola har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och har genomgått en informatörsutbildning av RSMH Utbildning. Upplägget är om 90 minuter och innehåller bland annat informatörens egen berättelse och en workshop där eleverna aktivt är med och påverkar innehållet.

Målen med projektet är att minska stigmatiseringen och öka kunskapen om psykisk sjukdom. Att skapa arenor för unga personer att prata om psykisk ohälsa och för att minska trösklarna till att söka hjälp.rsmh-utbildning

 

För att veta mer kontakta:

Projektledare är Anna Broström anna.brostrom@rsmh.se

Samordnare för informatörsverksamheten Frank Hoffman frank.hoffman@rsmh.se

 

 

 

Bildresultat för rsmh utbildning