Gemenskap ger kamratstöd

Gemenskap ger kamratstöd är ett treårigt projekt som startade den 1 februari 2017. Projektet är ett unikt samarbete mellan RSMH och SEF, Sveriges ensamkommandes förening och finansieras via Allmänna arvsfonden. Syftet med projektet är att överföra kunskap mellan RSMH och SEF. Vi kommer att utgå från kamratstödsmodellen och försöka utveckla och anpassa modellen till ensamkommandes behov och förutsättningar.

Läs gärna vår folder om projektet.

Målet med projektet är bland annat att sprida och öka förståelsen för psykisk hälsa, implementera kamratstöd till en ny målgrupp och sprida kunskap om hur andra kulturer förhåller sig till psykisk hälsa. Projektet kommer att pågå i Stockholm och Skåne. År tre kommer vi att sprida resultatet på nationell nivå till bland annat RSMH:s och SEF:s lokala föreningar.


Kamratstöd

RSMH:s kamratstödsarbete bygger på att en medlem hjälper en annan utan att någon står över den andre. Kamratstöd sker i en mängd olika verksamheter och genom kontakt mellan medlemmarna. Aktiviteterna kan var olika studieformer, hantverk, hjälp med ny teknik, friskvård och möjligheter till egen återhämtning.

Genom erfarenheter av psykisk ohälsa och respekt för varandra skapas förtroende och reflektion där vi kan lära av varandra. Målet är återhämtning och makt över sin vardag och att vara delaktiga i vården och samhället.

Följ oss gärna på Facebook: https://www.facebook.com/Gemenskap-ger-kamratstöd-1653538601614408/

 

Kontakt:

Darko Culibrk
Projektledare
E-post: darko.culibrk@rsmh.se
Mobilnummer: 070-420 82 57
Direktnummer: 08-120 080 57

Jonas Andersson
Organisations- och studieansvarig, kontaktperson för RSMH
E-post: j.andersson@rsmh.se
Mobilnummer: 070-420 82 43
Direktnummer: 08-120 080 43

Asif Yassir

Teamledare i Stockholm för SEF
E-post: asif.yassir@rsmh.se
Mobilnummer: 070-677 67 47

Mujtaba Attai

Teamledare i Skåne för SEF
E-post: mujtaba.attai@rsmh.se
Mobilnummer: 072-326 81 51

Marie Sjögren

Teamledare i Skåne för RSMH
E-post: marie.sjogren@rsmh.se
Mobilnummer: 070-694 23 11