Här är RSMH:s policydokument

IMG_0101_web_1000Dessa dokument har RSMH tagit fram på demokratisk väg genom beslut på RSMH:s kongress vart fjärde år. Det är alltså något som majoriteten av våra medlemmar ställer sig bakom.

I RSMH:s principprogram kan du läsa om våra viktigaste ståndpunkter – att öka inflytandet för brukarna / patienterna, värna om mänskliga rättigheter, förbättra attityderna mot personer med psykisk ohälsa genom ökad kunskap, ett brett utbud av tjänster inom psykiatrin, att personer med psykisk ohälsa ska ha tillgång till arbetsmarknaden och att psykisk ohälsa ska förebyggas med tidiga insatser.

Stadgarna visar hur RSMH:s riksförbund, distrikt och lokalföreningar ska fungera och hjälper till att bygga en stark och fungerande organisation.

Var fjärde år har RSMH en kongress där representanter från lokalföreningarna träffas. Här går det att läsa protokollet från senaste kongressen.