Lyckad kongress med RSMHs lokalföreningar

Vart fjärde år samlas representanter från RSMH:s olika lokalföreningar till en stor kongress. I år var det över 115 personer som möttes på Hagabergs folkhögskola utanför Södertälje för att diskutera framtidsfrågor för organisationen, hur situationen ser ut i psykiatrin och psykosociala insatser.

Läs mer här om RSMHs-Kongressuttalande

Här är den nya styrelsen

Hälften av den nya styrelsen är nya. Men förbundsordförande Jimmie Trevett och ytterligare sju personer sitter kvar från föregående kongress. Här presenteras alla med en hjärtefråga var.

Styrelsen
Styrelsen

Rad 1

Anette Kruse, ny, ersättare, Dalarnas län, ”Öppenvårdspsykiatrin måste fungera och vara tillgänglig för oss, så att vi slipper använda den mer dramatiska och kostsamma slutenvården”.

Barbro Ronsten , förste vice förbundsordförande, Gotlands län, ”Återhämtning”.

Pauline Östner, ersättare, Region Skåne, ”Psykisk hälsa i skolan”.

Paulina Tarabczynska, ny ordinarie ledamot, Jönköpings län, ”Bättre slutenvård för alla – både unga och äldre”.

Khai Chau, ersättare, Södermanlands län, ”Privatekonomi”.

Anette Nilsson, ny ersättare, Västmanlands län, ”Att samarbetet mellan kommun och landsting fungerar så att ingen faller mellan stolarna”.

Rad 2

Olle Hammarberg, ordinarie ledamot, Gotlands län, ”Barn och unga”.

Kiki Alfredsson, ny ersättare, Uppsala län, ”Attityd- och bemötandefrågor”.

Per-Olof Tiger, ny ordinarie ledamot, Västernorrlands län, ”Nya medlemmar i RSMH, vi måste bli starkare”.

Jimmie Trevett, förbundsordförande, Region Skåne, ”Inflytande över sin egen behandling”.

Soile Bertilsson, ny ordinarie ledamot, Region Västra Götaland, ”Äldrepsykiatrin”.

Lennart Johansson, ny ersättare, Region Skåne, ” Individuellt anpassad meningsfull sysselsättning”.

Rad 3.

Per-Åke Olofsson, ny ordinarie ledamot, Östergötlands län, ”Återhämtning”.

Bo Lindahl, ordinarie ledamot, Region Västra Götaland, ”Bra boende, bra vård och sysselsättning som leder till arbete. ”

Tore Hansson, andre vice förbundsordförande, Jämtlands län, ”Arbete och sysselsättning”.

Jan-Olof Forsén, Ersättare, Västerbottens län, ”Att vi vågar tala om vår ohälsa och inte skäms för den”.

Bilder från kongressen

Fika (fotograf Anna Langseth)

Röstkort
Röstkort
 I vissa frågor där kongressen var oense om två olika förslag röstade kongressen genom att visa upp sina röstkort inför presidiet (Fotograf Anna Langseth)
I vissa frågor där kongressen var oense om två olika förslag röstade kongressen röstade man genom att visa upp sina röstkort inför presidiet
Eftersom en av de ersättare som valberedningen valt ut inte kunde vara med så röstade kongressen med en sluten omröstning, om vilka som skulle bli ersättare (Fotograf Anna Langseth)
Eftersom en av de ersättare som valberedningen valt ut inte kunde vara med så röstade kongressen med en sluten omröstning, om vilka som skulle bli ersättare

Salen-röst-annaq

Till kongressen kom ombud från RSMH:s lokalföreningar i landet. Totalt var 79 ombud på kongressen (Fotograf Anna Langseth)
Till kongressen kom ombud från RSMH:s lokalföreningar i landet. Totalt var 79 ombud på kongressen

Karl Peter (Fotograf Anna Langseth)

kontakt-hemsidan

fika-ute

Första kvinnliga hedersmedlemmen i RSMH

Under kongressen valde Annika Malmqvist till hedersmedlem i RSMH. Orsaken var hennes viktiga arbete i föreningen vad gäller genusfrågor. Annika Malmqvist är den fjärde hedersmedlemmen sedan RSMH grundades 1967, och den första kvinnliga hedersmedlemmen i organisationen någonsin.

Under kongressen valde Annika Malmqvist till hedersmedlem i RSMH.
Annika Malmqvist, Hedersmedlem i RSMH.

Motion om kroppslig hälsa gick igenom

Totalt 24 motioner kom in till kongressen. Flera motioner handlade om att tillåta medlemskap i flera RSMH-föreningar samtidigt, men alla avslogs. Däremot gick två motioner om kroppslig hälsa igenom.
– Jag är jätteglad! Kroppslig hälsa är livsviktigt, säger Kerstin Carlsson, ombud från RSMH Tyresö Gläntan, som hade skrivit en av motionerna.
Deras motion handlade om att bjuda in primärvårdens doktorer, sjukgymnaster med flera till frågestunder och föreläsningar om kroppslog hälsa hos personer med psykisk ohälsa.
– Om man ska orka med att må dåligt i själen i många år och försöka återhämta sig, behöver man också en viss fysisk hälsa, vitalitet, ork och kondition, säger Kerstin Carlsson.
Den andra motionen handlade om att påverka forskningen så att fler studier om fysisk aktivitet och psykisk ohälsa blir av.
Andra motioner som gick igenom var bland annat att påverka Socialdepartementet för att förbättra den psykiska hälsan hos äldre och att RSMH centralt ska bli bättre på att sprida information om kurser och studiecirklar.
Däremot avslogs motion om att låta läkemedelsföretag sponsra RSMH, liksom att tillåta medlemskap i flera RSMH-föreningar samtidigt. Trots att det sistnämnda föreslogs i så många som fyra motioner.
– Det är svårt både för registrering och ur en demokratisk synpunkt med medlemskap i flera föreningar. Då skulle ju medlemmen kunna rösta flera gånger. Men bara för att dubbelt medlemskap inte tillåts behöver ingen bli nekad att delta i aktiviteter i en annan förening. I Stockholmsdistriktet har de till exempel löst det med en särskild aktivitetsavgift, säger Jimmie Trevett, RSMH:s förbundsordförande.

Läs mer om kongressen i Revansch som kommer ut den 15 juni.