En demokratisk organisation

IMGP2927

RSMH är en demokratiskt styrd organisation som består av lokalföreningar, distrikt, kongress och förbundsstyrelse samt utskott.

Lokalföreningar finns i ungefär hälften av Sveriges kommuner. Lokalföreningen erbjuder gemenskap och försöker påverka kommunen till återhämtningsinriktad verksamhet för personer med psykisk ohälsa. Varje lokalförening tillhör ett distrikt som omfattar landstinget/regionen. Vart fjärde år möts alla lokalföreningar till en kongress som väljer medlemmar till förbundet, som styr RSMH på riksnivå.

Distriktet stödjer lokalföreningarnas arbete och påverkar landstinget/regionen.

Förbundet består av en förbundsstyrelse och olika utskott som har till uppgift att leda RSMH mellan kongresserna. Förbundet ska stödja distrikten och påverka riksdag, regering och centrala myndigheter.

Kansliet hjälper förbundet. Här finns anställd personal som har till uppgift att genomföra den verksamhet som bestämts av förbundsstyrelsen.

Förbundsordförande är Jimmie Trevett.

För kontakt med Jimmie Trevett, förbundskansli eller förbundsstyrelsen tryck här.