Förbundskansli

Växeln: 08-120 080 40

Växeln är öppen:
Måndag – Fredag 9.00 – 15.00
Lunchstängt 11.30 – 12.30
Postgiro: 40 62 92 – 3

 

Jonas Andersson
Projekt – Gemenskap ger kamratstöd – Organisations- och studieansvarig
och RSMH:s studiesekreterare
Telefon: 08-120 080 43
j.andersson@rsmh.se

Lena Andersson
Administratör
Telefon: 08-120 080 42
lena.andersson@rsmh.se

Annika Bostedt
Projektledare – Supported Education, ESF
Telefon: 08-120 080 52
annika.bostedt@rsmh.se

Malin Bostedt
Projekthandledare – En skola tillgänglig för alla/Ung Kraft/Aktiv fritid
Telefon 08-120 080 51
malin.bostedt@rsmh.se

Kristina Båth Sågänger
Kanslichef
Telefon: 08-120 080 41
kristina.bath@rsmh.se

Isabella Canow
Projektledare – Brukarrevison
Telefon: 08-120 080 62
isabella.canow@rsmh.se

Darko Culibrk
Projektledare – Gemenskap ger kamratstöd
Telefon 08-120 080 57
darko.culibrk@rsmh.se

Fredrik Gothier
Teamledare-Stockholm-Brukarrevision
Telefon: 120 080 59
fredrik.gothier@rsmh.se

Anna Langseth
Chefredaktör för Revansch och Intressepolitisk sekreterare
Telefon: 08-120 080 44
anna.langseth@rsmh.se

Åke Nilsson
Förbundskassör och intressepolitisk sekreterare
Telefon: 08-120 080 49
ake.nilsson@rsmh.se

Madeleine Nordwall
Löne- och ekonomiassistent
Telefon: 08-120 080 46
madeleine.nordwall@rsmh.se

Claes Rundqvist
Administratör, växel och beställningar
Telefon: 08-120 080 45
claes.rundqvist@rsmh.se

Anna Quarnström

Projektledare/Jurist – Inlåst, men inte utan rättigheter
Telefon: 08-120 080 55
anna.quarnstrom@rsmh.se

Magnus Säll
Projektledare
Telefon: 08-120 080 48
magnus.sall@rsmh.se

Marianne Uddenberg
Administratör, Revanschregistret
Telefon: 08-120 080 47
marianne.uddenberg@rsmh.se