Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Nya Föreningsnytt ute nu!

Föreningsnytt är RSMH:s förbundskanslis informationsblad som vi en gång i månaden skickar ut till våra lokalföreningar. Här kan ni i föreningen läsa om aktuella händelser och få annan viktig information om vad som är på gång.

På vår Föreningssida hittar ni alltid de tre senaste numren av Föreningsnytt. Här kan ni också hitta annan information och dokument som är viktiga för ert arbete i lokalföreningen.

Vill ni ha Föreningsnytt i er mejl varje månad? Kontakta då Lena Andersson, på lena.andersson@rsmh.se, så läggs ni till i vår utskickslista.