Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Folkhälsomyndigheten lanserar ny webbplats för psykisk hälsa

Nu lanserar Folkhälsomyndigheten en ny webbplats. Här kan du finna kunskap om vad som påverkar din psykiska hälsa, vad du kan göra för att må bättre och hur du kan hjälpa andra.

Sedan 2021 arbetar Folkhälsomyndigheten med att förmedla kunskap om psykisk hälsa och suicid till allmänheten. Myndigheten har tidigare inte haft en samlande plattform för främjande och förebyggande kunskap kring psykisk hälsa riktad till allmänheten.

Ny webbplats för samlad kunskap

Den nylanserade webbplatsen www.dinpsykiskahälsa.se är en del i vårt arbete med att öka kunskapen om psykisk hälsa. Den är delvis baserad på en befolkningsenkät och intervjuer med totalt 5 200 personer som Folkhälsomyndigheten gjorde under 2020. Klicka här för att komma till webbplatsen.