Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Ny utredning ger hopp om att Försäkringskassan kan bli mänskligare

Ersättningssystemet för Försäkringskassan är ett gissel för många av våra medlemmar. Nu har en ny utredning lämnat förslag till socialförsäkringsministern. Blir förslagen verklighet ser de ut att kunna förbättra vardagen för många människor. Utredningen föreslår bland annat att:

*deltidssjukskrivna ska kunna jobba mer varierad arbetstid och inte som idag 25 %, 50% eller 75% varje dag.

* Det ska bli möjligt för heltidssjukskrivna att arbeta enstaka dagar utan att det påverkar bedömningen av arbetsförmågan

* Personer med timanställningar ska få sin arbetsförmåga bedömd mot sin anställning under de 90 första dagarna istället för att bedömas mot hela arbetsmarknaden

*Timanställda ska lättare få rätt till sjukpenning

* Försäkringskassan får ett samordningsansvar för att sköta rehabilitering mellan arbetsgivare och hälso- och sjukvård för att underlätta och tillvarata arbetsförmåga hos försäkrade

Här går det att läsa hela utredningen på regeringens hemsida.
Här går det att se hur RSMH jobbar med opinion och samhällspåverkan.