Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70) av Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige

Yttrande över Slutbetänkandet Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70) av Delegationer för mänskliga rättigheter i Sverige. Läs yttrande