Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Ny strategi för suicidprevention

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att lämna ett underlag för en ny nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

26 olika myndigheter deltar i arbetet med att utarbeta strategin. Ett flertal andra aktörer, däribland organisationer som RSMH, är också inbjudna att delta.

Jimmie Trevett är den som representerar RSMH i det här arbetet.

– De allra flesta av oss tycker nog att suicid är bland det allra svåraste som finns att prata om, men tanken är att det ska bli ändring på det nu, säger han och fortsätter:

– Det handlar inte bara om oss privatpersoner utan också om media, politiker och i föreningslivet.

Som en del i arbetet med att ta fram olika underlag till den kommande strategin har Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten låtit ta fram två kartläggningar. Den ena handlar om svenska styrdokument som berör området psykisk hälsa och suicidprevention. Den andra fokuserar på hur andra länder utformat strategier inom psykisk hälsa och suicidprevention.

En sak som Jimmie Trevett vill lyfta fram är också möjligheten för den som är suicidbenägen att få någon att prata med.

– Det måste finnas professionella personer att prata med så att det inte bara handlar om att medicinera folk som har tankar på att ta sitt liv och då måste det satsas mer på att erbjuda terapi, säger han.

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ska slutredovisa uppdraget till regeringen senast den 1 september 2023, genom ett samlat förslag till strategi med mål, prioriteringar och indikatorer för uppföljning.

Här kan du läsa mer om arbetet med den strategin inom området psykisk hälsa och suicidprevention: