Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Ny ledning i Stockholm: ”Vårdcentralerna ska kunna avlasta psykiatrin”

Mer resurser till vårdcentralerna för att stärka Första linjens psykiatri. Så lät det inför valet hos oppositionen i Region Stockholm. Nu har ett maktskifte skett och RSMH:s medlemstidning Revansch följer upp vallöftet.

Före valet arrangerade tidningen Revansch en valdebatt tillsammans med tidskriften SocialPolitik och Radio Totalnormal. Allt skedde som en direktsändning inför publik på Fountain House i Stockholm.

Talla Alkurdi från Socialdemokraterna, dåvarande oppositionen, sa att Region Stockholm gett utökade uppdrag till vårdcentralerna som inte följts av ökade resurser. Bland annat saknades medel för ”Första linjens psykiatri”. Därför vill S och oppositionen höja anslagen.

Idag är Talla Alkurdi hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm och högst ansvarig för frågorna. Vid en fråga om vallöftet får Revansch beskedet att det ligger på Miljöpartiets bord i det nya styret.

Frågorna om höjda anslag går därmed till Sandra Ivanovic Rubin (MP). Hon är sjukvårdspolitiker i Region Stockholm med ansvar för psykiatrin, ätstörningsvården och barn- och ungdomspsykiatrin, bup.

Kommer anslagen till Första linjens psykiatri höjas nu? 

– Vi just är just nu mitt uppe i budgetprocessen, och när den presenteras så kommer vi även att kunna berätta om satsningarna på Första linjens psykiatri, säger Sandra Ivanovic Rubin.

Kommer fler få hjälp i Första linjens psykiatri än tidigare?

– Ja, vi är helt överens om att arbetet med Första linjens psykiatri ska växlas upp. Den växande psykiska ohälsan är ett utbrett problem och vi vet att tidiga insatser hjälper.

– När fler får hjälp hos första linjen så avlastar vi psykiatrin i stort, så att de som faktiskt behöver specialistpsykiatri kan få vård i tid, säger Sandra Ivanovic Rubin och fortsätter:

– Sen är det en balansgång hur snabbt vi kan bygga ut. Vi har en begränsad tillgång till utbildade terapeuter och psykologer och bygger vi ut första linjen för snabbt, finns det risk att vi inte kan bemanna specialistpsykiatrin. Vi jobbar därför mycket med att fortbilda övrig personal på vårdcentralen.

Det har skett maktskiften i fler regioner och kommuner i Sverige, vilket kan ha betydelse för organisation av vård och omsorg. Det kan också förändra vilka resurser som satsas de kommande åren. På flera håll i landet stannar ett eller ett par partier kvar vid makten men bildar nya samarbeten. Exempel på regioner som skiftat styre efter valet är Dalarna, Västmanland, Sörmland, Västra Götaland, Blekinge och Skåne.

Text: Anna Morin

På bilden ovan syns Sandra Ivanovic Rubin (MP),  foto: Miljöpartiet

Alexandra Mattsson (V), Talla Alkurdi (S), Anna Starbrink (L) och Gabrielle Gjerswold (MP). Bild från valdebatten på Fountain House i Stockholm i augusti. Foto: Göran Johansson.