Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Ny bok: Så kan du stödja unga med psykisk ohälsa i skolan- Verktygslåda Supported Education

Många unga slutför inte studier idag pågrund av psykisk ohälsa. Ett ökat behov har därför varit att få verktyg som kan hjälpa professionella att stötta dessa elever på ett bättre sätt.  Därför har RSMH:s projekt SECiSo lanserat en ny verktygslåda som kan vara behjälplig i dessa situationer.

SECiSO (Supported Education in Civil Society) är ett transnationellt projekt som finansieras av ESF. Målet är att implementera Supported Education i Sverige med civila samhället som en komplementär aktör. Verktygslådan utgår från metoden Supported Education. Det är en psykiatrisk rehabiliteringmetod som  syftar till att stödja elever att välja, skaffa och behålla utbildning.

I boken får du praktiska verktyg och exempel som kan vara användbara när du möter unga med psykisk ohälsa i studier.  Verktygslådan kan du läsa här!