Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Ny bok från RSMH:s projekt Gemenskap ger kamratstöd

Nu har boken från RSMH:s projekt, Gemenskap ger kamratstöd, kommit. Boken beskriver projektets metoder och resultat och innehåller massor med tips och idéer som våra lokala föreningar kan ha nytta av och utveckla vidare.

Projektet Gemenskap ger kamratstöd var ett unikt och lyckat samarbete mellan RSMH och Sveriges Ensamkommandes Förening (SEF). Syftet med projektet var bland annat att underlätta integration och minska utanförskap. I Gemenskap ger kamratstöd arbetade RSMH och SEF med att gemensamt sprida information om psykisk hälsa och kunskap om hur andra kulturer förhåller sig till psykiskt mående.

Projektet använde den metod som kallas kamratstöd. Kamratstöd är det sätt att hjälpa varandra som RSMH har använt i många år. Det innebär att en medlem hjälper en annan. Målet är återhämtning och att skaffa sig makt över sin egen vardag. Projektets mål var att utveckla en ny modell för kamratstöd som är anpassad för ensamkommandes behov.

Boken innehåller  intervjuer med såväl projektets medarbetare som dess deltagare.

Boken kan beställas från RSMH:s webshop och är gratis för våra medlemmar.