Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Nu utbildar vi fler kamratstödscoacher

Under 2022 satsar RSMH extra på att utveckla och ytterligare levandegöra kamratstödet. För att göra det ska vi utbilda en rad ”kamratstödscoacher” som ska lyfta och informera om kamratstödet i sin egen och andra RSMH-föreningar.

De personer som får detta uppdrag ska först genomgå en utbildning innan de informerar i lokalföreningarna. Utbildningen kommer att innehålla olika delar om kamratstöd som förhållningssätt och metod. Vi har haft två utbildningar tidigare i är men kommer att ha ytterligare två innan årets slut. En utbildning kommer att vara i två dagar i början av december på Hagabergs folkhögskola i Södertälje och en utbildning kommer att vara digitalt och genomföras under några kvällar i november. Det digitala alternativet erbjuder vi för att alla inte har möjlighet att resa iväg för att gå en utbildning.

Om du också vill bli kamratstödscoach behöver vi din ansökan senast den 31 oktober. Du skickar din ansökan till Östen Hannmyhr, som är ansvarig för kamratstödsprojektet: osten.hannmyhr@rsmh.se.

Följande uppgifter behöver du skicka med: telefonnummer, e-postadress och vilken förening du är medlem i.

Har du frågor kan du ringa Östen Hannmyhr på 070-420 82 44, allra helst kl 13.00-15.00 måndag, tisdag eller torsdag.