Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Nu söker vi medarbetare till vårt nya projekt Visam!

Nu har RSMH:s nya projekt Visam startat – ”Tillsammans för Värdighet och Välbefinnande för äldre med psykisk ohälsa”. Projektet startade den 1 januari i år och pågår fram till den 31 december 2024. Finansiär är RSMH, tillsammans med Allmänna Arvsfonden.

Visam syftar till att skapa en kunskapsplattorm för RSMH att stötta äldre med psykisk ohälsa och skapa lärande kring åldrande och psykisk ohälsa riktat mot seniorer, professionella vårdgivare och anhöriga.

Visam har tre övergripande mål:

  • Ta fram en e-utbildning om att åldras och att vara äldre med psykisk ohälsa.
  • Ta fram en studiecirkelutbildning riktad mot personer som vill bli kamratstödjare till personer med psykisk ohälsa.
  • Uppsökande verksamhet för att nå äldre vars välbefinnande hotas av att ha eller vara på väg att utveckla psykisk ohälsa.

Här kan du läsa mer om projektet!

Vi söker medarbetare till projektet

Nu söker vi en projektledare och en delprojektledare som tillsammans ska driva projektet framåt. Klicka på rubrikerna, nedan, för att komma till respektive jobbannons. Din ansökan ska skickas till vår t.f. kanslichef Åke Nilsson, ake.nilsson@rsmh.se, och bör innehålla cv samt personligt brev. Vi vill ha din ansökan via mail senast fredagen den 18 februari.

Projektledare 50%

Delprojektledare 75%