Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Nu är RSMH:s kongress 2019 igång!

Nu är RSMH:s kongress 2019 igång!

Vart fjärde år samlas ombud från RSMH:s lokalföreningar för att besluta om organisationens framtid och vilken styrelse som ska leda den. I år på RSMH:s kongress 2019 samlas kongressen den 10-12 maj på Hagabergs folkhögskola i Södertälje och ombud har kommit från runt 70 av RSMH:s lokalföreningar.

Dessutom närvarar den nuvarande förbundsstyrelse, personal från förbundskansliet och gäster från Bosnien och USA.

I dag den 10 maj går vi igenom dagordningen, på eftermiddagen kommer Ing-Marie Wieselgren från Sveriges kommuner och landsting, SKL, att hålla en gästföreläsning, sedan blir det middag och efter det fortsatta möten fram till 20.30.

I morgon delar vi upp oss i tre grupper och diskuterar förslag till Verksamhetsinriktning, Principprogram och Stadgar.

Därefter diskuterar vi och beslutar med omröstningar olika ändringar i dokumenten, motioner och val av styrelse ända fram till på söndag då kongressen avslutas klockan 14.