Aktuellt

NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll söker verksamhetschef

NSPH är en samarbetsorganisation för 13 patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Vi ser patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i samhället och i utvecklingen av vård, stöd och behandling. Sedan starten 2007 har NSPH arbetat för att motverka stigma och fördomar förknippade med psykisk ohälsa.

I tjänsten som verksamhetschef ingår sedvanliga chefsuppgifter såsom budget-, personal- och arbetsmiljöansvar. Tjänsten är på heltid och arbetet är förlagt till kansliet i Stockholm, men resor i tjänsten förekommer. Tillträde sker efter överenskommelse.

Den person som NSPH och Hjärnkoll söker ska:

  • ha erfarenhet av och goda rekommendationer rörande lednings- och chefsuppgifter
  • ha erfarenhet av föreningsliv och utvecklingsarbete inom en ideell förening
  • ha goda analytiska förmågor
  • vara bra på att utforma långsiktiga strategier och van vid att driva förändringsarbete
  • vara kommunikativ och kunna uttrycka sig väl i tal och skrift
  • ha ett genuint intresse för samhällsfrågor i allmänhet och psykisk hälsa-frågor i synnerhet
  • ha högskoleutbildning inom något eller flera relevanta områden (t.ex. vård, omsorg, pedagogik, humaniora, kultur)

Läs mer på NSPH:s hemsida: https://nsph.se/2021/02/03/verksamhetschef-sokes-till-nsphs-och-riksforbundet-hjarnkolls-kansli/