Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll söker verksamhetschef

NSPH är en samarbetsorganisation för 13 patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Vi ser patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i samhället och i utvecklingen av vård, stöd och behandling. Sedan starten 2007 har NSPH arbetat för att motverka stigma och fördomar förknippade med psykisk ohälsa.

I tjänsten som verksamhetschef ingår sedvanliga chefsuppgifter såsom budget-, personal- och arbetsmiljöansvar. Tjänsten är på heltid och arbetet är förlagt till kansliet i Stockholm, men resor i tjänsten förekommer. Tillträde sker efter överenskommelse.

Den person som NSPH och Hjärnkoll söker ska:

  • ha erfarenhet av och goda rekommendationer rörande lednings- och chefsuppgifter
  • ha erfarenhet av föreningsliv och utvecklingsarbete inom en ideell förening
  • ha goda analytiska förmågor
  • vara bra på att utforma långsiktiga strategier och van vid att driva förändringsarbete
  • vara kommunikativ och kunna uttrycka sig väl i tal och skrift
  • ha ett genuint intresse för samhällsfrågor i allmänhet och psykisk hälsa-frågor i synnerhet
  • ha högskoleutbildning inom något eller flera relevanta områden (t.ex. vård, omsorg, pedagogik, humaniora, kultur)

Läs mer på NSPH:s hemsida: https://nsph.se/2021/02/03/verksamhetschef-sokes-till-nsphs-och-riksforbundet-hjarnkolls-kansli/