Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Ni har väl inte missat våra manualer för påverkansarbete?

För att nå ut med vår intressepolitik behöver vi ägna oss åt påverkansarbete.

I RSMH:s verksamhetsinriktning och i RSMH:s principprogram kan ni hitta inspiration till hur ni i föreningen eller distriktet kan gå till väga.

När vi arbetar med viktiga frågor som handlar om social och psykisk hälsa eller rättigheter är det viktigt att vi tillsammans driver frågorna för ökad förståelse, bättre bemötande och fler möjligheter. Annars kan samhället aldrig bli bättre än det är.