Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Nättidning ordnar paneldebatt om Försäkringskassan

Fredagen den 12 april klockan 13.30–16 anordnar nättidningen Vox Vigor ett evenemang med nylansering av hemsidan. Det blir musik, filmvisning och ett panelsamtal om att arbeta ideellt och uppbära sjukersättning. Vox Vigor har i flera artiklar lyft frågan. Att engagera sig ideellt kan vara ett sätt att återhämta sig från psykisk ohälsa och så småningom komma tillbaka till arbetslivet. Enligt Försäkringskassans regler får personer med sjukersättning idag bara engagera sig fem timmar i veckan, och många upplever att de blir jagade och ifrågasatta av Försäkringskassan.

Vox Vigor har bjudit in politiker och representanter för brukarorganisationer i ett panelsamtal. Dessutom blir det musik, mingel och filmvisning med uppläsningar från Vox Vigors skribenter.

Evenemanget kan ses på plats i Uppsala eller digitalt på Youtube.

Läs mer på Vox Vigors hemsida->.

 

Läs även debattinlägg i frågan på RSMH-bloggen: Skandal att Försäkringskassan förvägrar människor deras rättigheter (20 februari 2023) och Ingen ska vara rädd att förlora sin försörjning på grund av ideellt engagemang (6 september 2022).

 

Vox Vigor finansieras av Allmänna arvsfonden i syfte att utbilda personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa till att skriva journalistiskt och få en röst. Flera RMSH-medlemmar medverkar i Vox Vigor. Om du är intresserad av att medverka (det går att börja när som helst), läs mer på kurssidan. ->