Medieetik och självsanering – en skiss till en vidgad och stärkt prövning

Yttrande över utredning avlämnad av Nils Funcke till föreningen Utgivarna 2013-02-20 med titeln ”Medieetik och självsanering – en skiss till en vidgad och stärkt prövning”. Läs yttrande