Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Marianne Uddenberg har gått i pension

Efter 35 år på förbundskansliet har nu vår kära kollega Marianne Uddenberg gått i pension. Under tisdagens avtackning fick hon höra tal och motta blommor från såväl kanslichef och kollegor som före detta och nuvarande förbundsordförande.

Marianne började sin karriär här på RSMH med att måla det dåvarande lunchrummet och att hjälpa vaktmästaren med hans sysslor. Allt eftersom tog hon över fler administrativa uppgifter och hon var, fram till sin pension, ansvarig för medlemsfrågor och beställningar bland annat. Många av våra medlemmar och föreningar har haft kontakt med Marianne under årens lopp och vi vet att hon kommer att vara saknad av er med.

Vi vill tacka Marianne för hennes fina kamratskap och engagemang i RSMH. Hon var en klippa för oss här på kansliet och vi kommer att sakna henne väldigt mycket.

Ny medlemsansvarig

I och med Mariannes pensionering har nu Lena Andersson tagit över ansvaret för medlemsregistret och alla frågor om detta. Ni når Lena på telefon 08-12 00 80 42, eller på lena.andersson@rsmh.se.

Observera att ni inte längre kommer fram på Mariannes gamla mejladress, utan att ni måste mejla till Lena med era frågor.