Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

”Människor ska inte falla mellan stolarna på grund av byråkratiska hinder ”

Tidningen Revansch och tidskriften SocialPolitik samkörde en valdebatt med Fountain House Stockholm och den livesända podden Radio Totalnormal. Det blev ett tillfälle för personer med erfarenhet av psykisk ohälsa att ställa sina frågor till ansvariga politiker.

Det vimlade att människor när det drog ihop sig till valdebatt i Radio Totalnormal i slutet av augusti. Det hela sändes live i närradion och går att lyssna på i efter hand på hemsidan för Totalnormal: radiototalnormal.se

Hela åtta politiker från Stockholms stad och region närvarade. Alla partier som också sitter i riksdagen var representerade. Brännande frågor var: Varför Sverige har tvångsvård där psykiskt sjuka hämtas av polis och bältas när de flesta andra länder använder helt andra mer humana metoder?

Hur ska vi som lever med psykisk ohälsa komma ut i jobb när reglerna är så fyrkantiga? Varför satsar inte politikerna på fler träffpunkter för personer med psykisk ohälsa? Vad görs för att bryta stigma kring psykiatriska diagnoser? Vad ska den göra som märker att ens diagnos inte stämmer, eller inte stämmer längre?

Första linjens psykiatri

En angelägen fråga var hur ”Första linjens psykiatri” ska fungera. Flera frågeställare vittnade om att det saknas psykologer och psykiater på vårdcentralerna. Vad vill partierna göra åt det?

– Vi måste bygga huset från grunden, och ha ett närmare samarbete mellan primär- och specialistvård. Det är möjligt att det fungerar bättre inom den somatiska vården än den psykiatriska idag, men målet är att primärvården ska vara navet kring patienten, sa Tobias Nässén, vård- och valfrihetsregionråd Region Stockholm (M).

– Det är viktigt att det ska vara lika enkelt att söka vård för psykisk ohälsa som för kroppslig sjukdom, det är en viktig princip, sa Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdsregionråd Region Stockholm (L), och fortsatte:

– Jag minns hur det var för tolv år sedan, då fanns det inte psykologerna på vårdcentralerna och sedan dess har det byggts ut. Jag förstår att det kan gå illa ibland och att kompetens inte alltid finns. Alla vårdcentraler kommer nog inte ha psykologer utan mindre vårdcentraler kommer nog samarbeta och dela på kompetenser.

”Höj anslagen”

Talla Alkurdi från oppositionen, och (S) gruppledare i Region Stockholms hälso-och sjukvårdsnämnd sa:

– Våra vårdcentraler har inte fått resurser för de utökade uppdragen, bland annat för ”Första linjens psykiatri”. Därför vill vi höja anslagen och resurserna till vårdcentralen mycket mer – så att man kan bemanna dem. Samtidigt är det komplext, det får inte bli så att vi utarmar specialistpsykiatrin.

Politikerna i panelen uttryckte glädje att få prata om frågor om psykisk hälsa och ohälsa, och någon nämnde att det är ett ämne som saknas i de många partiledardebatterna i de stora medierna.

Flera områden som togs upp rörde vården, problem med Försäkringskassan, och vad partierna vill göra åt det faktum att många som har allvarlig psykisk ohälsa också har ont om pengar.

Samarbete kommunerna

RSMH har ett reformförslag som heter ”Ingen ska falla mellan stolarna”. Det var också en kommentar som återkom från politikerna, till exempel när det gäller problem att bo i en kommun men vilja ta del av verksamhet för personer med psykisk ohälsa i en annan kommun.

Det framkom att Region Stockholm redan har en samarbetsorganisation för sina kommuner och politikerna tyckte att den även borde hjälpa till med samordning för personer med psykisk ohälsa.

– Människor ska inte falla mellan stolarna på grund av byråkratiska hinder, det gör mig rosenrasande att höra sådana exempel, sa Kristin Jacobsson (C).

– Då är det också viktigt att det finns tillräckligt med pengar hos socialtjänsten, så att man kan bevilja placeringar utanför den egna kommunen på till exempel Fountain House, för annars är träfflokalen i den egna kommun billigare, kommenterade Alexandra Mattsson (V).

Hela debatten som podd

Lyssna så får du höra alla frågor och svar som hann avhandlas! Kanske kan de hjälpa dig att bilda dig en bättre uppfattning om vad du ska rösta på valdagen den 11 september?

https://www.radiototalnormal.se/2022/08/30/nu-kan-du-lyssna-pa-politikerdebatten-som-podd/

Beställ ett gratis exemplar av Revansch valspecial. Mejla din postadress till rsmh@rsmh.se, märk mejlet Provex Revansch, glöm inte att skriva ditt namn och postadress.

Text: Anna Morin, Revansch

Foto: Göran Johansson

 

Medverkande politiker på debatten den 25 augusti 2022

Talla Alkurdi (S), ledamot hälso-och sjukvårdsnämnden Region Stockholm

Maria Fälth (KD), ledamot hälso-och sjukvårdsnämnden Region Stockholm, kommunalråd Upplands-Väsby

Gabrielle Gjerswold (MP), kandiderar till kommunfullmäktige Stockholms stad

Kristin Jacobsson (C), ledamot socialnämnden Stockholms stad

Alexandra Mattsson (V), ledamot socialnämnden Stockholms stad

Tobias Nässén (M), vård- och valfrihetsregionråd Region Stockholm

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd Region Stockholm

Martin Westmont (SD), ledamot utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden Region Stockholm

Relaterade artiklar

Se Väljarnas valstudio i efterhand

Publicerad den 07.09.2022, Marja Beckman

Onsdagen den 7 september ledde RSMH:s tidning Revansch chefredaktör Anna Morin ett samtal i Väljarnas valstudio hos ABF Stockholm.

Läs mer

RSMH-bloggen: Stöd ditt parti med din kunskap om psykisk ohälsa

Publicerad den 29.08.2022, Marja Beckman

Lindha Holmqvist bloggar inför riksdagsvalet och vill att det ska pratas mer om psykisk ohälsa inom politiken.

Läs mer

RSMH-bloggen: Ingen ska behöva vara rädd att förlora sin försörjning på grund av ideellt engagemang

Publicerad den 06.09.2022, Marja Beckman

Människor ska ha möjlighet att engagera sig ideellt utan att vara rädda att förlora sin försörjning, skriver Jimmie Trevett på RSMH-bloggen.

Läs mer

Partiernas löften inför valet – om psykisk hälsa

Publicerad den 22.08.2022, Hanna Schubert

Samtliga politiska partier i riksdagen svarade på Revanschs enkät om vallöften 2022. Vi frågade också om ambitionerna från 2018 finns kvar. Läs svaren här.

Läs mer

Lena Hallengren svarar på läsarfrågor i tidningen Revansch

Publicerad den 29.08.2022, Hanna Schubert

Psykakuten behöver bättre förutsättningar, det behövs fler vårdplatser och lagstiftning mot privatiseringar. Det anser socialministern som svarar på frågor från Revanschs läsare, medlemmarna i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.

Läs mer

RSMH-bloggen: Varför är det synd om mig?

Publicerad den 08.07.2022, Marja Beckman

Vår nyaste bloggare Marina Sångängel är 52 år och bor i Hemse på Gotland. Hon berättar att hon har överlevt mycket, men idag har hon ett fantastiskt liv.

Läs mer

RSMH-bloggen: Skrämmande utspel från Moderaterna och Liberalerna

Publicerad den 16.08.2022, Marja Beckman

”Vi har mött mycket god vilja och personligt engagemang från företrädare från i princip alla politiska partier. (…) Men i årets valrörelse har vi sett något nytt och obehagligt ta form i den extremt jämna kampen mellan blocken.” Vår förbundsordförande har reagerat på utspel från Moderaterna och Liberalerna.

Läs mer