Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

#snackapsykiskohälsa lucka sju

Hur kan skolor arbeta för att öka kunskapen om psykisk ohälsa? På vår hemsida www.snackapsykiskohalsa.com finns både film- och informationsmaterial i form av foldrar om olika psykiatriska diagnoser. Nu har vi också tagit fram en studiehandledning, för att bland annat skolor ska få tips på hur man kan arbeta för att förebygga och upptäcka psykisk ohälsa i god tid.

Har du någon erfarenhet av hur man arbetar med de här frågorna inom skolan idag? Hur tycker du man borde hantera psykisk ohälsa inom ramen för skolan? Var med i snacket du med! #snackapsykiskohälsa

 

 

Relaterade artiklar

Snacka om självskadebeteende

Publicerad den 23.11.2021, admin

Skadar du dig själv, eller är du anhörig till någon med självskadebeteende? Det är viktigt att du får hjälp på ett tidigt stadium.

Läs mer

Snacka om bipolär sjukdom

Publicerad den 24.11.2021, admin

Känner du igen dig i symptomen, eller är du anhörig till någon som har bipolär sjukdom? I vår folder kan du läsa mer om sjukdomens symptom, men framför allt om vilken hjälp du kan få och vart du kan vända dig för att få hjälp.

Läs mer

Snacka om ångest

Publicerad den 17.11.2021, admin

I vår nya folder kan du läsa mer om ångestsyndrom; vad det är och var du kan vända dig om du själv eller en anhörig har ångest.

Läs mer