Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem eller ger en gåva till oss hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Din gåva hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Kunskap ger självförtroende

Studierna är en av de viktigaste delarna inom RSMH. Utbildning är viktig för att du ska kunna utvecklas både som individ och som medlem. Kunskap ger självförtroende. Via studierna kan du få kraft att delta i samhället och tillsammans med andra tillvarata dina intressen.

Hantverk och återhämtning

Studier finns både i lokalföreningar och på andra nivåer i RSMH. Det kan röra sig om kurser eller studiecirklar i till exempel friskvård, återhämtning eller hantverk. Du kan också själv starta en studiecirkel tillsammans med dina kamrater.

Starta en studiecirkel

Som medlem i RSMH har du möjlighet att starta en studiecirkel. Det är enkelt och man deltar på lika villkor. Börja med att ta kontakt med ditt lokala ABF-kontor. Bäst är att ta kontakt med dem i januari för att planera våren och sommaren, och i augusti för höstens studiecirklar.

En studiecirkel måste innehålla minst tre sammankomster, tre deltagare och nio studietimmar (en studietimme är 45 minuter). Några exempel på ämnen man kan studera är: psykologi, socialpolitik, föreningskunskap, friskvård, matlagning och mycket annat. RSMH har mycket studiematerial som ni kan använda. Du hittar en förteckning över materialet här.

Gå kurs på folkhögskola

Förbundet anordnar även internatkurser för medlemmar på Åsa folkhögskola utanför Katrineholm. De handlar om bland annat dina rättigheter, egenmakt eller kamratstöd. I avgiften på 750 kr ingår resa, mat och  boende för fem dagar. Vi kan ta emot ett begränsat antal deltagare (vi ser helst två stycken från samma förening), så anmäl dig så fort som möjligt för störst chans att få vara med. I kalendariet, nedan, kan du se vilka kurser som är aktuella.

För att anmäla dig, skicka ett mejl till Marianne Uddenberg, marianne.uddenberg@rsmh.se

Aktuella kurser 2019

Här hittar du information om de kurser som vi under våren 2019 kommer att hålla på Åsa Folkhögskola. Du kan anmäla dig till den aktuella kursen genom att klicka på knappen "anmälan".

Återhämtning,

18/11-2019 - 22/11-2019
Var?

Åsa folkhögskola, Sköldinge

Info

Återhämtning är ett begrepp som bland annat innebär att personer efter en psykisk ohälsa kan återhämta sig och leva ett bra liv. Återhämtning är en attityd, ett sätt att möta vardagen och hantera utmaningar. Den här kursen vänder sig till dig som vill veta mer om vilka möjligheter det finns att återhämta sig efter psykisk ohälsa.

Kursen börjar den 18 november med lunch klockan 12:00 och avslutas den 22 november klockan 14:00.

Avgiften är 750 kronor och inkluderar logi (enkelrum), mat och resa.
Deltagarantalet är begränsat till 18 platser. Vi ser helst att det kommer två från samma förening.