Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem eller ger en gåva till oss hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Din gåva hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Kunskap ger självförtroende

Studierna är en av de viktigaste delarna inom RSMH. Utbildning är viktig för att du ska kunna utvecklas både som individ och som medlem. Kunskap ger självförtroende. Via studierna kan du få kraft att delta i samhället och tillsammans med andra tillvarata dina intressen.

Hantverk och återhämtning

Studier finns både i lokalföreningar och på andra nivåer i RSMH. Det kan röra sig om kurser eller studiecirklar i till exempel friskvård, återhämtning eller hantverk. Du kan också själv starta en studiecirkel tillsammans med dina kamrater.

Starta en studiecirkel

Som medlem i RSMH har du möjlighet att starta en studiecirkel. Det är enkelt och man deltar på lika villkor. Börja med att ta kontakt med ditt lokala ABF-kontor. Bäst är att ta kontakt med dem i januari för att planera våren och sommaren, och i augusti för höstens studiecirklar.

En studiecirkel måste innehålla minst tre sammankomster, tre deltagare och nio studietimmar (en studietimme är 45 minuter). Några exempel på ämnen man kan studera är: psykologi, socialpolitik, föreningskunskap, friskvård, matlagning och mycket annat. RSMH har mycket studiematerial som ni kan använda. Du hittar en förteckning över materialet här.

Gå kurs på folkhögskola

Förbundet anordnar även internatkurser för medlemmar på Åsa folkhögskola utanför Katrineholm. De handlar om bland annat dina rättigheter, egenmakt eller kamratstöd. I avgiften på 750 kr ingår resa, mat och  boende för fem dagar. Vi kan ta emot ett begränsat antal deltagare (vi ser helst två stycken från samma förening), så anmäl dig så fort som möjligt för störst chans att få vara med. I kalendariet, nedan, kan du se vilka kurser som är aktuella.

För att anmäla dig, skicka ett mejl till Claes Rundqvist: claes.rundqvist@rsmh.se

Aktuella kurser 2020

Här hittar du information om de kurser som vi under våren 2019 kommer att hålla på Åsa Folkhögskola. Du kan anmäla dig till den aktuella kursen genom att klicka på knappen "anmälan".

Kalendarium våren 2020

Hälsa som livsstil,

2/03-2020 - 6/03-2020
Var?

Åsa folkhögskola, Sköldinge

Info

Syftet med den här kursen är att deltagaren ska få kunskaper om hur hen kan påverka sin hälsa. Här får du veta mer om hälsosam mat och hur du aktivt kan arbeta med livsstilsfrågor, som individ och i din förening.

Kursen börjar måndagen den 2 mars med lunch klockan 12:00 och avslutas den 6 mars klockan 14:00.

Avgiften är 750 kronor och inkluderar logi (enkelrum), mat och resa.
Deltagarantalet är begränsat till 20 platser. Vi ser helst att det kommer två från samma förening.

Diplomerat digital,

20/04-2020 - 24/04-2020
Var?

Åsa folkhögskola, Sköldinge

Info

Under utbildningen får du lära dig att hitta och koppla upp dig på gratis WiFi, testa att använda smartphone, dator, internet, hjälppenna med mera. Syftet med utbildningen är att du ska öka din digitala kunskap och självförtroende. Efter utbildningen får du ett diplom, som bevis på att du är Digitalt diplomerad.

Kursen börjar måndagen den 20 april med lunch 12.00. Kursen avslutas fredag den 24 april kl. 14.00.

Deltagarantalet är begränsat till 20 platser. Vi ser helst att det kommer två personer från varje förening! Har du egen smartphone, läsplatta eller bärbar dator, ta de med dig, vi hjälper dig på plats att använda dem mer effektivt.

Logi Enkelrum med dusch.
Avgiften är 750 kronor och inkluderar logi, mat och resa.
Du som vill gå denna kurs anmäl dig senast den 20 mars 2020