Information till den nya eller blivande föreningen

Grattis till att ha startat en ny förening! Tillsammans med 6 500 andra medlemmar i drygt 100 lokalföreningar runtom i landet kommer ni nu att vara en stark röst för människor med psykisk ohälsa och för att de ska ha samma rättigheter som alla andra.

Som RSMH-förening har ni många chanser att påverka – stora som små. Tanken med den här sidan är att ni ska kunna använda den som en pärm att bläddra i för att hitta de dokument och instruktionsmaterial som är viktiga för er och som kan stödja er i ert arbete.

Föreningssidan kommer ni också att hitta information om bland annat utbildningar, webbinarier och studiecirklar som ni kan ta del av.

Den här sidan är levande, vilket innebär att vi kommer att lägga till, och kanske ta bort, material allt eftersom.

Om ni tycker att något saknas får ni gärna mejla oss på rsmh@rsmh.se och berätta!

 

Policydokument

RSMH:s policydokument och vägledande riktlinjer hittar ni här.

Manual påverkansarbete

Vill ni ha hjälp att komma igång med hur ni till exempel ska skriva en insändare till tidningen? Läs då detta material, som innehåller många värdefulla tips och råd för ett effektivt påverkansarbete.

Loggor

Här hittar ni RSMH:s loggor. De här kan ni ladda ner och använda i tryckt och digitalt format.

Föreningshandbok

Den här handboken visar hur föreningsverksamheten inom RSMH kan se ut. Den visar bland annat på vilka möjligheter och material som finns tillgängligt i styrelsearbetet och för
aktiva medlemmar. Bläddra i den här.

Styrelseutbildning

Det här är information för såväl nyvalda som äldre styrelseledamöter och ersättare. I denna kan du bland annat läsa om hur möten, protokoll, stadgar och verksamhet hänger ihop. Klicka här för att läsa vidare.