Lättlästutredningens betänkande Lättläst

Yttrande över Lättlästutredningens betänkande Lättläst (SOU 2013-58). Läs yttrande