Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Läs artikel om skolnärvaro på Elevhälsans hemsida

Det saknas nationell statistik över hur många barn och unga i Sverige som inte går till skolan eller befinner sig i riskzonen för problematisk skolfrånvaro. Till projektet FATTA har RSMH fått stöd av Europeiska Socialfonden för att göra en förstudie, som ska vara klar till årsskiftet. FATTA:s syfte är att kartlägga och analysera skolornas arbete kring att främja skolnärvaro och förebygga frånvaro.

Läs mer i en artikel som har publicerats på Elevhälsans hemsida.

Foto: Pixabay