Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Lär andra RSMH-medlemmar internet!

Många av RSMH:s medlemmar är osäkra på data. Men nu kan du hjälpa andra RSMH-medlemmar att bli bättre på internet, genom att hålla i studiecirklar.

RSMH har ett gemensamt tvåårigt projekt med Begripsam och ABF – Diplomerat Digital – där vi erbjuder utbildning i studiecirklar för våra medlemmar. Utbildningen går ut på att lära sig mer om den digitala världen genom att prova på olika hjälpmedel och få ett diplom och bli Digitalt diplomerad.

Nu söker vi personer som vill leda studiecirklar i internetkunskap och digitala tjänster och produkter.

Du får:

  • All nödvändig kunskap och support för att bli en bra studiecirkelledare.
  • Metoden ”tre träffar om” som vi utvecklat i samarbete med Begripsam i ett tidigare projekt.
  • Lunch och fika båda dagarna, middag dag ett, samt betald logi en natt och resa vid behov.
  • Tillgång till lådor med digitala produkter där ni får prova och testa på materialet som finns i dem.
  • Möjlighet till stöd från oss och vår support.

Krav:

Du förbinder dig att hålla i minst två studiecirklar per år, under projektets två år.

Syftet är att studiecirkelledarna ska hålla i studiecirklar med minst tre träffar under tre veckor och utbilda i den digitala verkligheten som vi lever i.

Målet är att lära deltagarna att hitta och koppla upp sig på ett gratis WiFi, kunna använda smartphone, dator, internet, hjälppenna med mera.

Är du intresserad av att gå utbildningen till studiecirkelledare kontakta:

Isabella.canow@rsmh.se

Eller tel: 08 12 00 80 62