Lär dig mer om God man

Lär dig mer om God man

Nu finns lättförståelig broschyr om vad det innebär att ha God man eller Förvaltare. Broschyren är gratis och har gjorts av RFS, som organiserar gode män och förvaltare. Se länk