Läkemedelspaketet – förslag till ny läkemedelslagstiftning från Kommissionen, remiss 2008-12-22, S2008/10685/HS.

Remissvar angående Läkemedelspaketet – förslag till ny läkemedelslagstiftning från Kommissionen. Läs yttrande