Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel

RSMH:s yttrande över betänkandet Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel (SOU 2017:87). Läs mer