Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Läger för unga ger gemenskap, återhämtning och igenkänning

RSMH:s verksamhet för unga växer med läger, temadagar och killgrupper. För många är lägren en väg till återhämtning. Läs mer om hur ett läger går till, vilka temadagar RSMH Unga kommer att ha under året och om de nya killgrupperna.

– På läger kombinerar vi hälsofrämjande aktiviteter, såsom att prata om strategier kring psykisk ohälsa och utbyta erfarenheter med att göra roliga aktiviteter som spa, bowling och att gå ut och äta. Det är viktigt att deltagarna får träna på att komma utanför sin ”comfortzon” och att arbeta så att de får fatt i sina förmågor, säger Malin Wigg, projektledare för ungdomsverksamheten.

Under lägren får deltagarna också träffa rollmodeller – personer som kanske haft en psykos och sedan tillfrisknat och blivit läkare. Det är viktigt att skapa hopp och visa att det går att komma vidare och återhämta sig. Varje aktivitet bygger på deltagarnas delaktighet och inflytande och alla aktiviteter utvärderas tillsammans med deltagarna.

Alla medlemmar som har eller har haft erfarenhet av psykisk ohälsa och är mellan 15–29 år är välkomna på lägerverksamheten. Det är viktigt att veta att man kan behöva hantera sin psykiska ohälsa eller att ledarna känner till den psykiska ohälsan för att kunna delta. Det är olika vad deltagarna har för problem, vissa har psykiska besvär medan andra har en diagnos.
– Vi har ungdomar som exempelvis haft psykoser och de har haft mycket glädje av och mår bättre av lägerverksamheten. Många har inte råd att åka på resor. Lägren blir ett sätt att komma ur social isolering. Det är roligt också att nu känner flera varandra och har åkt på semester i samband med lägren, på egna villkor, säger Annika Bostedt, projektledare RSMH.

Samhörigheten börjar redan från dag ett när deltagarna får sätta ramarna för en trygg miljö genom att berätta vad de behöver för att känna sig trygga och respekterade.
– Det bästa med lägren är samhörigheten som uppstår, man känner sig så nöjd när deltagarna berikar varandra. Det märks att det är helande med gruppgemenskapen. Den bästa aktiviteten är det deltagarna ger till varandra genom samtal och stöd, att de kan prata om saker som de inte gör annars, säger både Malin och Annika.

Ett läger pågår under 2–3 dagar och sker på olika platser i landet. Under 2021 kommer det vara läger den 16–18 april i Östersund, den 6–8 augusti i Stockholm och den 22–24 oktober i Falun. Förutom läger kommer RSMH Unga också att anordna temadagar. Årets temadagar är en filminspelning kring psykisk ohälsa den 28–29 augusti samt temadagar om trauma den 25–26 september. Antalet personer som kan delta i aktiviteterna begränsas utifrån gällande restriktioner.

Under arbetet med unga har Malin Wigg och Annika Bostedt märkt att killar i mindre utsträckning har deltagit i aktiviteterna och erfarenheterna säger att killar har svårare att visa när de mår dåligt. Mot bakgrund av detta startade de i höstas också en killgruppsverksamhet som ses några gånger i månaden och varvar föreläsningar med egenvalda aktiviteter. Killgrupperna är också öppna för nya medlemmar.

Vill du vara med på ett läger, en temadag eller i någon av killgrupperna? Kontakta Malin Wigg