Kvalitet och patientsäkerhet

Yttrande över delbetänkandet Rätt information-  Kvalitet och patientsäkerhet (SOU 2013:45) Läs yttrande