Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Kurser ska stärka kamratstöd i föreningarna

Under fem år kommer RSMH satsa på att utbilda personer som kan stödja kamratstödjarna. En sorts coacher till coacher i lokalföreningarna. I början av sommaren hölls en första kurs med deltagare från Uppland, Dalarna och Småland.

Under våren arbetade Hanna Schubert med en verksamhet för kamratstödscoacher, det vill säga personer som ska kunna stödja de kamratstödjare som finns i lokalföreningarna.

– Vi vill lyfta kamratstöd både som metod och förhållningssätt, säger Hanna Schubert till Revansch.

Planen är att ha träffar och utbildningar en eller ett par gånger om året under fem års tid i RSMH:s regi. Verksamheten under 2022 har fått ekonomiskt stöd från Folkhälsomyndigheten.

Över föreningsgränserna

De som går på kurser för kamratsstödscoacher ska kunna ha kontakt och hjälpa varandra över föreningsgränserna. Det är något som Magnus Karlsson från RSMH Hoppet i Säter i Dalarna tycker är bra. Han deltog på den första kursen för kamratstödscoacher och är mycket nöjd.

– Det var bra att vi var från olika föreningar. Jag fick med mig mycket, om hur man kan tänka. Vi gav varandra tips och hade en bra lärare i Hanna. Det gav mycket och alla kom verkligen till tals, säger Magnus Karlsson.

Ge och få stöd

Han berättar att de pratat om hur man hittar balansen, att stödja en annan person utan att ta över, helt enkelt att undvika att ”curla” för mycket, eller att hamna i en situation där man som kamratstöd känner sig utnyttjad. Det är viktigt att både gamla och nya medlemmar känner sig välkommen till RSMH-föreningarna.

Att ömsesidigt kunna stödja varandra är något som aktiva RSMH:are gör och känner igen, och det är det som menas med kamratstöd. Magnus Karlsson ger exempel från föreningslivet hemma i Säter:

– Man ska kunna komma till lokalen även om man inte mår så bra istället för att sitta själv hemma. Jag brukar säga ”du kom ju ner hit, det ska du ha all cred för!”. Man kan ha ångest men ska kunna komma ändå.

Material för att lära mer

RSMH har tagit fram ett studiematerial om kamratstöd. Idén är att utbilda fler personer och att de som går kurserna ska ha informationstillfällen i sin och andras föreningar.

Här hittar du ”Kamratstöd i RSMH – ett studiematerial” (pdf)

Text och bild: Anna Morin

 

Det här är en artikel från RSMH:s medlemstidning Revansch och sidorna för föreningsliv.

Vill du ha ett gratis provexemplar av Revansch? Mejla din postadress till rsmh@rsmh.se, märk mejlet Provex Revansch.