Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem eller ger en gåva till oss hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Din gåva hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Kurs om egenmakt i höst

Välkommen att söka kurs om egenmakt i höst. Du som är medlem i en i en lokalförening kan söka. Kursen äger rum på Åsa Folkhögskola utanför Katrineholm under fem dagar, 22-26 oktober.

Kursens innehåll: Att ha egenmakt innebär att kunna påverka sin egen vardag. För att ha modet att ställa krav behöver man självförtroende. På den här kursen diskuterar och arbetar vi med begreppen självkänsla, självförtroende och självbild. Vi har enskilda övningar och grupparbeten.

I avgiften på 750 kr ingår resa, mat och boende för fem dagar. Begränsat antal deltagare (vi ser helst två stycken från samma förening. Sista anmälningsdag är 14 september.

Inbjudan till kursen kan du läsa och ladda ned här.

Anmälningsblankett finns här.