Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem eller ger en gåva till oss hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Din gåva hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Kontakta förbundsstyrelsen

Du är alltid välkommen att höra av dig till förbundet! Förbundsstyrelsen, FS, och våra olika utskott har uppgiften att leda RSMH mellan kongresserna. Förbundsordföranden bildar tillsammans med förste och andra vice ordföranden Arbetsutskottet, AU.

Barbro Hejdenberg Ronsten

Förbundsordförande

Tore Hansson

1:a vice förbundsordförande

Åsa Höij

2:a vice förbundsordförande

Ersättare Förbundsstyrelsen

Khai Chau

Eva Dahlström

Pär Ljungvall

Kontakta oss

Skicka ett meddelande till kansliet. Du kan även bifoga en fil nedan.