Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem eller ger en gåva till oss hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Din gåva hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Kontakta förbundsstyrelsen

Du är alltid välkommen att höra av dig till förbundet! Förbundsstyrelsen, FS, och våra olika utskott har uppgiften att leda RSMH mellan kongresserna. Förbundsordföranden bildar tillsammans med förste och andra vice ordföranden Arbetsutskottet, AU.

Jimmie Trevett

Förbundsordförande

Mejl: Jimmie.trevett@rsmh.se
Telefon: 08-120 080 60

Barbro Ronsten

Förste vice förbundsordförande

Mejl: barbro.ronsten@rsmhstockholm.se

Tore Hansson

Andre vice förbundsordförande

Mejl: tore.hansson@rsmh.se

Anette Kruse

Ordinarie ledamot

Mejl: anette@khkonst.com

Bo Lindahl

Ordinarie ledamot

Soile Bertilsson

Ordinarie ledamot

Mejl: soilebo63@gmail.com

Per-Olof Tiger

Ordinarie ledamot

Mejl: perolof.tiger@gmail.com

Olle Hammarberg

Ordinarie ledamot

Mejl: hammarberg.olle@gmail.com

Per Åke Olofsson

Ordinarie ledamot

Mejl: per-olofsson3@hotmail.com

Kontakta oss

Skicka ett meddelande till kansliet. Du kan även bifoga en fil nedan.

RSMH söker nya styrelsemedlemmar!

Snart är det dags för 2019 års kongress och då ska RSMH:s förbundsstyrelse välja in nya ledamöter. Alla medlemmar, lokalföreningar och distrikt har rätt att nominera personer som de tycker skulle passa att sitta i styrelsen. Skicka in nomineringsblanketten till RSMH:s förbundskansli, eller mejla den till rsmh@rsmh.se

Här kan du hitta nomineringsblanketten.