Konsekvensutredning rörande ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Yttrande över Konsekvensutredning rörande ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd, för ikraftträdande den 1 september 2014 (Dnr 565/2013). Läs yttrande