Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Kongress 2023

På denna sida samlas all viktig information som gäller kongressen 2023.

Mallar och blanketter

Här finner du mallar för vissa årsmöteshandlingar som syftar till att underlätta genomförande av årsmöten samt inrapportering in årsmöteshandlingar till förbundskansliet. Likaså blanketter för Årsrapport till förbundet och separat anmälningsblankett för att anmäla föreningens ombud till förbundets kongress 12-14 maj. Fler mallar kommer läggas upp inom kort.

Årsmötesprotokoll Lokalförening i RSMH (obs förenklad, vid mer omfattande debatt måste ett mer utförligt protokoll skrivas) – Hämta mall

Konstituerande styrelseprotokoll Lokalförening i RSMH – Hämta mall

Årsrapport till förbundet RSMH (inklusive kongressombudsanmälan) – Hämta formulär

Kongressombudsanmälan (separat) från Lokalförening i RSMH – Hämta blankett

RSMH:s nu gällande stadgardirektlänk

Frågor & synpunkter – forening@rsmh.se

Val till förbundsstyrelsen sker på kongressen i maj

Medlemmar inom RSMH har under kongressperioden (ända fram till 10 februari 2023) haft möjlighet att nominera kandidater till den nya förbundsstyrelsen. Valberedningen tackar för inkomna nomineringar!

Ny förbundsstyrelse väljs av föreningarnas ombud vid kongressen.

Nominerade kandidater har/kommer att kontaktas av Valberedningen under februari-mars.

 

Datum och plats för kongressen 2023

Årets kongress kommer genomföras den 12-14 maj på Hagabergs folkhögskola i Södertälje. Under fredagen den 12 maj kommer fokus ligga på bland annat incheckning av ombud och förtroendevalda. Ett sista sammanträde för den nuvarande förbundsstyrelsen inträffar samt en workshop kring RSMH:s framtid kommer även ske.

Kongressen öppnas under eftermiddagen den 12 maj och kommer pågå till eftermiddagen den 14 maj. Detta innebär att ombud, som väljs ut på årsmötet att representera lokalföreningen, behöver närvara under hela helgen.