Första Hjälpen till Psykisk Hälsa

Första Hjälpen till Psykisk Hälsa; Mental Health First Aid (MHFA) har utvecklats i Australien. Avsikten är att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom till allmänheten och proffessionen för att minska fördomar och stigmatisering. Tanken bakom utbildningen liknar den vid fysisk Första hjälpen utbildning.

Alla kursdeltagare får en instruktiv och detaljerad handbok i Första Hjälpen till Psykisk Hälsa. I utbildningen ingår även filmvisningar, enkla uppgifter och övningar i grupp. Efter avslutad kurs får deltagarna ett intyg och blir certifierade Första hjälpare.

Ur innehållet

Utbildningen ger en god överblick av förekomsten av olika former av psykisk sjukdom i Sverige. Man får ingående kunskap om de tecken och symtom som finns vid olika psykiska sjukdomstillstånd, särskilt depression, psykossjukdomar och ångesttillstånd och vilken behandling som finns. Dessutom får man kunskap om hur man känner igen och kan ingripa vid kriser som exempelvis självskadebeteende, självmordsnärhet, panikattacker och akuta psykostillstånd. Man lär sig hur man lyssnar utan att värdera, hur man bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig professionell hjälp och hur man uppmuntrar användandet av olika självhjälpsstrategier.
Programmet är baserat på vetenskaplig evidens och rekommenderas av experter.

Målgrupp

Vi riktar oss till alla intresserade som bor eller arbetar i en viss kommun eller stadsdel, med människonära yrken (personal inom familje-, handikapp- och äldreomsorg, räddningstjänst och primärvård), personer verksamma inom den ideella sektorn och allmänheten.

Utbildningens längd

Utbildningens tidsram motsvaras av 12 – 14 timmar vilket är uppdelat på två heldagar alt. fyra kvällar.

Utbildare

Alla våra föreläsare är certifierade instruktörer av KI, Karolinska Institutet och har genomgått utbildning i en eller flera instruktörsutbildningar för  unga, vuxna eller äldre. Våra utbildare är Henrik Söder, jurist med brukarerfarenhet,  Åsa Höij, projektledare med brukarerfarenhet och Jouanita Törnström, RSMH:s utbildningsadministratör/psykiatrisjuksköterska och återhämtningskonsult med brukarerfarenhet, Brita Modig Frilansare samt Thomas Nyberg deltidsbrandman. Alla från RSMH-utbildning, (Riksförbundet Social och Mental Hälsa).

RSMH-utbildning har alltid 2 kursledare som är ansvariga för kursdagen.

Hålltider (förslag)

09:00 Samling, presentation och kursstart
10.00 Kaffe
12.00 Lunch
14.30 Kaffe
16.00 Avslutning

För prisförfrågan & bokning

Utbildningsadministratör RSMH-utbildning
Jouanita Törnström
jouanita.tornstrom@rsmh.se

 

Röster från deltagare

”Den här kursen borde alla få gå”

”Superintressant och roligt med diskussioner”

”Roligt att träffa andra yrkesgrupper och höra hur de tänker och gör”

”Var jättetrött när jag kom hit men känner mig fylld av ny kunskap och energi”