Foto-maskrosor-fyrkantigBrukarinflytande och Empowerment

En utbildning för verksamheter som vill komma vidare med sitt arbete med brukarinflytande.

  • Hur kan vi få brukarna mer delaktiga i verksamheten och i sina egna liv?
  • Vad är empowerment och brukarinflytande?
  • Hur kan brukarinflytandet bli bättre på din arbetsplats?

I den här kursen reder vi ut begreppet empowerment och hur man som personal kan stödja de processer som får en människa att återta makt över sitt eget liv. I kursen får deltagarna undersöka sina egna värderingar omkring egenmakt och inflytande. De får träna på konkreta metoder som kan vara till hjälp för människor att återta makten över sitt liv. Alla moment som ingår i kursen är valda med tanke på att kursdeltagarna ska kunna använda sig av dem i sitt arbete.

En berättelse av en person med egen erfarenhet som berättar om sin egen process att återta makt över sitt liv är en utgångspunkt för ökad förståelse om empowerment under utbildningen.

En metod för brukarinflytande är att beställa en brukarrevision. Se information om RSMH pågående projekt om brukarrevision Här!

Spara

Spara