Bättre bemötande

-Vilken roll spelar personalens bemötande för brukarens inflytande och återhämtning?

Våra attityder och värderingar styr vårt bemötande i högre grad än vad vi oftast tror. Under bemötandeutbildningen får man till exempel ta ställning till påståenden och får pröva sig fram och känna på olika situationer kan vara ett sätt att nå attityd och beteendeförändring. Genom att reflektera över egna upplevelser och erfarenheter kan vi bättre förstå hur vi tänker och hanterar olika situationer. De metoder vi använder oss av i utbildningarna är värderingsövningar, och forumspel. Alla föreläsningar varvas med egna reflexioner och diskussioner.

Kursen i Bättre Bemötande är en av RSMH:s äldsta kurs, men fortfarande så relevant!

Ur innehållet

  • Gemensam förståelse för ett bra bemötande
  • Bemötandets betydelse för egenmakt och återhämtning från psykisk ohälsa
  • Hur hänger egentligen bemötande, brukarinflytande och återhämtning ihop?
  • Vad har vi för värderingar när det gäller bemötande?
  • Hur vill jag blir bemött? Föreläsning ur ett brukarperspektiv
  • Hur kan vi bli bättre på bemötande?
  • Vi skulpterar bättre bemötande
  • Forumspel på temat bättre bemötande

En berättelse av en person med egen erfarenhet av vård och stöd för sin psykiska ohälsa blir utgångspunkt för ökad förståelse om bemötande under utbildningen.

Målgrupp

För dig som träffar människor med psykisk ohälsa i din vardag eller i ditt arbete.

Utbildningens längd

Utbildningen finns på 1 dag. Kursen kan även kombineras ihop med en dag Brukarinflytande/Empowerment och/eller en dag om Återhämtningsinriktat förhållningssätt. 

Utbildare

Kursledare från RSMH-utbildning med gedigen erfarenhet i att leda grupper inom området. RSMH-utbildning har alltid 2 kursledare som är ansvariga för kursdagen.

Hålltider

09:00 Samling, presentation och kursstart
10.00 Kaffe
12.00 Lunch
14.30 Kaffe
16.00 Avslutning

Kursernas utvärderingar visar att trots långvarig yrkeserfarenhet kan kursdeltagare uttrycka sig förvånat kring sina egna attityder och värderingar.

För prisförfrågan & bokning

Utbildningsadministratör RSMH-utbildning
Jouanita Törnström
jouanita.tornstrom@rsmh.se